قالب وبلاگ
مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان
کارشناسی ارشدمديريت اجرايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان - ورودی بهمن 91 
آخرين مطالب
پيوندهای روزانه

محورهاي کنفرانس بین‌المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی

محور مديريت:
مدیریت کارکنان دانشور- مدیریت استراتژیک منابع انسانی- مدیریت منابع انسانی الکترونیک- توسعه منابع انساني در گذر از بحران های مديريتي و سازماني- جذب نيروهاي حرفه اي در سازمان ها، مزیتها و چالشها- شايسته گزيني و شايسته پروري- بهره وري سرمايه هاي انساني در سازمانها- مديريت منابع انساني و مسئوليت پذيري اجتماعي سازمانها- مديريت عملكرد منابع انساني- نوآوري فردي وسازماني در توسعه منابع انساني- اثربخشي فعاليت هاي منابع انساني - بهينه كاوي، تجارب ‌و‌ الگوهاي موفق سازماني در فعاليتهاي منابع انساني- مدیریت منابع انسانی در شرکت های هولدینگ- تفکر استراتژیک- آینده نگاری و آینده پژوهی- مدیریت استراتژیک سازمانهای هولدینگ- مدیریت استراتژیک دانش- مدیریت استراتژیک بازار- مدیریت استراتژیک برند- مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات- مدیریت استراتژیک پروژه- مدیریت پیمانهای استراتژیک- مدیریت استرتژیک ریسک- جاری سازی (پیاده سازی) استراتژی و همسوسازی استراتژیک- کنترل استراتژیک و کنترل استراتژی- مدیریت استراتژیک و عملکرد-  مدیریت زنجیره تامین- مدیریت آماد و پشتیبانی- مدیریت منابع- مدیریت لجستیک - مدیریت تحولات استراتژیک- استراتژی اقیانوس آبی- مدیریت استراتژیک در شرایط بحران و رکود- تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیت- مدیریت استراتژیک در سازمانهای دولتی- آمادگی استراتژیک- نوآوری استراتژی مدیریت استراتژیک، رهبری و تحول - مدیریت استراتژیک، روش ها و ساختارها - مدیریت تحول، نوآوری و خلق تکنولوژی- مدیریت تحقیق، توسعه، انتقال و آینده پژوهی تکنولوژی- مدیرت آموزش و راهبردهای آموزشی- چالش های سازمانی در مدیریت - تفکر سیستمی و نوآوری در مدیریت - موانع تفکر سیستمی، چالش ها و پیشبرنده ها- آینده­پژوهی و تفکر سیستمی- مدیریت ریسک و پدافند غیر عامل- مدیریت فرآیند ها و معماری سازمانی- مالکیت فکری و مدیریت دانش- پیوست فرهنگی، برنامه ها و طرح های توسعه ای- ارزش های اخلاقی و توسعه سازمانی- اخلاق و فرهنگ سازمانی- فرهنگ و اخلاق در سیستم های مدیریت اطلاعاتی- مدیریت توسعه و تحول سازمانی و روانشناسی منابع انسانی- متغیرهای استراتژیک سازمانی(انسانی، اجتماعی، ساختاری)- آموزش سرمایه انسانی در بهره وری، بهبود کیفیت و فرهنگ کار- سکوت سازمانی - مدیریت بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاری- مدیریت بودجه و بودجه ریزی- مدیریت مالی - حسابداری و بودجه بندی سرمایه ای- مالیات و مدیریت درآمد- مدیریت سیستم های اطلاعاتی- مدیریت دینامیک، سیستم ها و ابزارها- سیستم های اطلاعاتی مدیریت و سیستم های اتوماسیون - نظام اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سیستم های اطلاعاتی - یکپارچه سازی استراتژی های فناوری و کسب و کار- سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار- مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات- مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه- انتقال فناوری و بومی سازی دانش- فناوری اطلاعات و ارتباطات- فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی- اتحاد استراتژیک و موفقیت سازمانی- حقوق بازرگانان و قراردادهای بازرگانی - سازمان های تجاری و کنوانسیون بین المللی- حقوق حمل و نقل و ترانزیت بین المللی- سازمانها و بازارهای پولی و مالی بین المللی- مدیریت اجرایی و طرح های توسعه- انتقال و توسعه تکنولوژی- مدیریت تولید و مدل های تصمیم گیری- مدیریت جهانگردی، گردشگری و بازاریابی خدمات- مدیریت شهری و برنامه ریزی منطقه ای- مدیریت حمل و نقل و بازارهای بین المللی- اقتصاد و برنامه ریزی شهری- مدیریت حمل و نقل شهری، آلودگی، انرژی - مدیریت بحران و سازمانها- مدیریت انتقال تکنولوژی، تکنولوژی خارجی و وابستگی های صنعتی و اقتصادی- مدیریت اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار- اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار- تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتالی- مدیریت بهره وری- مدیریت کیفیت- شاخص ها و استراتژی های بهره وری- مدیریت صادرات و واردات و شبکه های بین المللی- مدیریت بیمه، خدمات و خطرات- مدیریت ریسک و بیمه در فعالیتهای مالی اقتصادی- مدیریت بازاریابی - مدیریت طراحی محصول، تبلیغ، تامین و شبکه توزیع - مدیریت عملیات روانی، تبلیغات و ضد تبلیغ در بحران- مدیریت رسانه و ارتباطات - مدیریت ارتباطات جهانی و حقوق بین المللی ارتباط جمعی- خدمات پس از فروش در مدیریت ارتباط با مشتری- مديريت ارتباط با مشتريان- بازاریابی و تبلیغات استراتژیک- مدل های کسب وکار - مدیریت اسلامی، نظریه ها و تجارب موافق- رهبری و مدیریت اسلامی- مدیریت اسلامی، ساختار سازمانی و منابع انسانی - مدیریت اسلامي و ارتقای فرهنگی- سبک‌ها و شیوه‌های مدیریتی در ارتقای فرهنگی خانواده - الگوهای مبتنی بر سیره‌ي نبوی و اهل بیت (ع) در ارتقای فرهنگی - مدیریت اسلامی و نهادهای حمایتی- مدیریت اسلامی و همبستگی اجتماعی- مدیریت اسلامی و ظرفیت‌ساز‌ی‌های مالی و اقتصادی- الگوهای اسلامی و شیوه‌های تأمین مالی خرد (مایحتاج زندگی، مسکن، ازدواج، درمان و تحصیل) نيازمندان- الگوها و شیوه‌های جدید بهره‌برداری از نهادهای وقف، صدقات، قرض الحسنه و...
ساير مباحث مرتبط با مدیریت .......


محور سياست و امنيت:
نقش انقلاب اسلامي در بيداري اسلامي - مردم سالاري ديني و هندسه قدرت - اسلام سياسي يا اسلام فقهي - انرژي و تحولات خاورميانه - رسانه و فضاي مجازي در تحولات سياسي منطقه - جنگ نرم با رويكرد امنيتي و سياسي - جایگاه نقش احزاب و رسانه‌ها در تحقق هندسه قدرت - نقش ايران در هندسه قدرت جهاني - نحوه تعامل و تقابل با دشمن- و اتحاد ملي در هندسه قدرت - هندسه قدرت و سياست خارجي - جایگاه و نقش روحانیت در تحقق هندسه قدرت- مردم‌سالاری دینی، بستر مشروعیت و مقبولیت نظام و پیش‌شرط تحقق هندسه قدرت - بازتعریف رابطه‌ی شهروند و حاکمیت، و توجه به حقوق شهروندی، پیش‌نیاز تحقق هندسه قدرت - نقش و جایگاه اقوام و اقلیت‌های دینی و سیاسی در یک‌پارچگی ملّی و تحقق هندسه قدرت - هويت اسلامي و جهاني‌شدن - انديشه سياسي در اسلام- گفتمان های سیاست داخلی و دیپلماسی هسته ای- خلیج فارس- جزایر سه گانه- امنیت ملی، رسانه و سیاست خارجی- رسانه و امنیت ملی- سیاستگذاری عمومی- سیاستگذازی فرهنگی- سیاستگذاری اقتصادی- تحریم های اقتصادی بین المللی و دیپلماسی هسته ای- انرژی و دیپلماسی هسته ای- بازیگران منطقه ای و دیپلماسی هسته ای- آسیای مرکزی و قفقا- مناقشه قره باغ- تحولات نوین خاورمیانه- نظریه های روابط بین الملل- سیاست خارجی ایران در قبال آسیای مرکزی و قفقاز- مناقشات فومی در قفقاز-  جهان اسلام- مطالعات اروپا- وال استریت- همکاری های منطقه ای و دیپلماسی هسته ای- طرح خاورمیانه عاری از سلاح های کشتار جمعی و دیپلماسی هسته ای- سازمان ها و جنبش هاي بين المللي و منطقه اي - انديشه هاي سياسي سي سال اخير و تحولات آن - سياست كنوني جمهوري اسلامي (اهداف و ابزار) - تحولات كنوني روابط بين‌الملل و روابط با قدرت‌هاي بزرگ هسته‌اي - تحولات كنوني در نظام بين‌المللي - گفتگوي بين‌المللي و ميان فرهنگي - تحولات اجتماعي كنوني ايران - تحولات كنوني در خاورميانه و كشورهاي همسايه ايران - نفت و تحولات كنوني اقتصادي - تحولات كنوني قوانين، مقررات و حقوق بشر - تحولات كنوني سازمان ها و جنبش‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي - تحولات انقلاب اسلامي ایران- جايگاه اسلام در پارادايم هاي روابط بين الملل - آينده اسلام گرايي در نظام بين الملل - بررسي همكاري هاي رسانه اي ايران و جهان اسلام - ايران و سازمان كنفرانس اسلامي - بررسي نقش دانشگاه هاي ايران در جهان اسلام - تهديدات امنيتي جهان اسلام در نظام بين الملل - جنبش هاي اسلامي و روابط بين الملل - اقتصاد سياسي جهان اسلام - ژئوپليتيك جهان اسلام و نقش آنها در روابط بين الملل - قدرتهاي بزرگ، جهان اسلام و روابط بين الملل - جهان اسلام، سازمان ملل متحد و روابط بين الملل - نهادهاي جامعه مدني در جهان اسلام - جهان اسلام، حقوق بشر و روابط بين الملل - قدرت سازي رسانه اي جهان اسلام- آینده اسلام گرایان در جمهوری آذربایجان- پیامدهای توسعه وهابیت و گروه های تکفیری در قفقاز جنوبی- پیامدهای فعالیت نورجی ها و جنبش فتح ا... گولن در قفقاز جنوبی- تغییر بافت مذهبی جمهوری آذربایجان- بازتاب انقلاب اسلامی در قفقاز جنوبی- آسیب شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی- آینده مناقشه قره باغ و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران- ابتکار عمل راهبردی جمهوری اسلامی ایران در مناقشه قره باغ- بسترسازی و حداکثسازی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی- تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی- چشم انداز نظام های سیاسی قفقاز جنوبی- پیامدهای حضور موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد کشورهای غربی(اروپایی، آمریکایی، اسرائیلی)، ترکیه ای و کشورهای عربی در قفقاز جنوبی
ساير مباحث مرتبط با سیاست و امنیت .......


محورفرهنگی و علوم اجتماعي:
فضای مجازی، ابعاد، ویژگی‌ها و کارکردهای آن در عرصة هویت- پیامدهای فرهنگی قرار گرفتن در فضای مجازی- بازنمایی مؤلفه‌های هویت ایرانی ـ اسلامی در فضای مجازی- فضای مجازی و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی- ظرفیت‌های فضای مجازی برای تحکیم و تقویت هویت ایرانی و اسلامی- راهبردها و سیاست‌های تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی در فضای مجازی- فرهنگ و سبک زتدگی دینی- تبلیغات، رسانه وارتباطات دینی- سبک زندگی و تمدن اسلامی، ایرانی - رویکردها و الگوهای نوین سبک زندگی- شناسایی و ایجاد الگوهای بومی سبک زندگی- نقش سازمانهای مردم نهاد ملی و بین المللی در ترویج سبک زندگی
ساير مباحث مرتبط با علوم اجتماعی و فرهنگی .......

محور اقتصادي:
اقتصاد مقاومتی و سرمایه های انسانی- اقتصاد مقاومتی و سرمایه های علمی- اقتصاد مقاومتی و مشارکت اجتماعی- اقتصاد مقاومتی، کار گروهی و همکاری های جمعی- اقتصاد مقاومتی و نقشه جامع علمی- اقتصاد مقاومتی ، نوآوری و ابتکار- اقتصاد مقاومتی و مدیریت مخاطرات اقتصادی- تولید محصولات و خدمات دانش بنیان- اقتصاد مقاومتی، صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان- اقتصاد مقاومتی و ارتقاء سطح اقتصادی کشور در منطقه- اقتصاد مقاومتی و توسعه کارآفرینی- اقتصاد مقاومتی و اشتغال خانگی و زود بازده- رشد بهره وری در اقتصاد- تقویت عوامل تولید- مهارت افزایی و توانمندسازی نیروی کار- تقویت رقابت پذیری اقتصاد- رقابت اقتصادی در مناطق و استانها- ظرفیتها و قابلیت های متنوع بومی- اقتصاد مقاومتی و مزیت های جغرافیایی مناطق کشور- اقتصاد مقاومتی و هدفمند سازی یارنه ها- هدفمند سازی یارنه ها و افزایش تولید- هدفمند سازی یارنه ها، اشتغال و بهره وری- هدفمند سازی یارنه ها و کاهش شدت انرژی- هدفمند سازی یارنه ها و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی- صادرات کالا و تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌ها- صادرات کالا، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌ها- صادرات کالا و تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات-ساماندهی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی- بازاریابی صادراتی و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی- صادرات کالا، و ساز و كار مبادلات تهاتری- صادرات کالا، امنیت حقوقی و تقنینی- توسعه پیوندهای راهبردی و مشاركت جهانی- دیپلماسی در اقتصاد جهانی- سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای- افزایش پوشش استاندارد برای كلیه محصولات داخلی- روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار- روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری- مشتریان راهبردی و مشاركت دادن بخش خصوصی در فروش- تنوع در روش‌های فروش و افزایش صادرات گاز،برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز كشور و اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز- حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترك- افزایش ارزش افزوده و تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز- توسعه تولید كالاهای دارای بازدهی بهینه
ساير مباحث مرتبط با اقتصاد .......محور حسابداري:
حسابداری مدیریت کاهش قیمت بهای تمام‌شده کالا و خدمات در شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی - حسابداری مدیریت و نقش آن در موفقیت شرکتها و سازمانها - محاسبه و مدیریت قیمت تمام‌شده در شرایط کنونی - تکنیکها و ابزارهای کاهش قیمت تمام‌شده در شرایط کنونی - مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در شرایط کنونی - هدفمندی یارانه‌ها و قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات - بودجه‌بندی، کنترل بودجه‌ای و مراکز مسئولیتی - حسابداری مدیریت و بودجه‌ریزی عملیاتی شناور - حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد - حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانی - زنجیره ارزش و حذف فعالیتهای فاقد ارزش‌افزوده - سایر مباحث مرتبط - شـنـاسـايـي دارایي‏هـاي نـامـشـهـود - حسـابداري سـرمايه فـكـري و نـامـشـهـود - ارزش‏گذاري سرمايه فكري - سرمايه فكري و زنجيره ارزش - سنجش و ارزيابي سرمايه فكري - ارزيـابـي و سـنـجش دارايـي‏هـاي دانـشي - ارزيابي و سنجش مالكيت فكـري - تحليل اثـر سرمـايـه فكـري بـر ارزش سهـام - اظهارنامـه‏ مالي و اظهارنـامه سرمـايـه فكـري - حسابداري سرمايـه انسانـي - تحـليل انواع مدل‏ها‏، شاخص‏هـا، سنجـه‏ها و فاكتـورهاي سنـجش سرمايه فكري - روش‏هـاي تنظيم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـايـه فـكـري و نـامـشـهـود - سایر مباحث مرتبط - نقش اطلاعات حسابداری، افشا و اثرات آن در بازار سرمایه - نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی بازار سرمایه - نقش اطلاعات حسابداری و حسابرسی در شفافیت اطلاعات - تاثیر شفاف‌سازی اطلاعات در شرایط اقتصادی کشور - نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت - توقعات بازار سرمایه از حسابداری - توقعات حسابداری از بازار سرمایه - چالش هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران - رويكردهاي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري - مباحث جديد مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي مديريت مالي - مباحث جديد حسابداري مديريت در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي حسابداري مديريت - بازاريابي مالي و رويكردهاي ارتقای سرمايه گذاري پايدار - شكوفايي اقتصادي با رشد سرمايه گذاري پايدار - سرمايه گذاري ملي و حمايت از سرمايه ايراني جذب سرمايه گذاري بين المللي، ثبات اقتصادي و سياسي - بكارگيري ابزارهاي ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري - استانداردسازي ملي براي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري - جسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي و كليه مباحث مربوط به حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري - سایر مباحث مرتبط
ساير مباحث مرتبط با حسابداری .......


محور بخش آزاد
1- تحقيقات علوم مهندسي توأم با خلاقيت، نوآوري و زمينه ساز تغییر هندسه قدرت * 2- نقش تعليم و تربيت ارزش ها در تغییر هندسه قدرت * 3- تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت زمينه ساز تغییر هندسه قدرت * 4- آينده پژوهي و تغییر هندسه قدرت * 5- اخلاق حرفه اي و توسعه پايدار و تغییر هندسه قدرت * 6- امام خميني(ره) و تغییر هندسه قدرت * 7- نهج البلاغه و تغییر هندسه قدرت * 8- صنايع فرهنگي و نقش آن در تغییر هندسه قدرت * 9- رسانه هاي اجتماعي و نقش آن در تغییر هندسه قدرت * 10- شايعه و نقش مخرب آن در تغییر هندسه قدرت * .


كنفرانس بين المللي كارافريني+ مهندسي صنايع+ مهندسی برق، کامپیوتر+ حقوق عمومی+ حقوق بین الملل+ حقوق بشر+ حقوق خصوصی+ حقوق جزا+ علوم اجتماعي+ مشاوره+ روانشناسي كنفرانس كارافريني+ مهندسي صنايع+ عمران معماری+ علوم اجتماعي+ مشاوره+ روانشناسي، همايش بين المللي كارافريني+ مهندسي صنايع+ علوم اجتماعي+ مشاوره+ روانشناسي، همايش كارافريني+ مهندسي صنايع+ علوم اجتماعي+ مشاوره+ روانشناسي
ساير مباحث مرتبط با موضوع و محورهاي اصلي كنفرانس ....... 

آدرس دبیرخانه : تهران، نازی آباد، خیابان مدائن، بعد از کوچه آینده، جنب بانک آینده، طبقه دوم (دبیرخانه دائمی کنفرانس)

تلفن :  55352492 - 55343603 (021)


تلفن همراه :   09354457107


برچسب‌ها: کنفرانس بین‌المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هند, محسن صناعي, مديريت اجرايي زاهدان
[ پنجشنبه نهم بهمن 1393 ] [ 11:9 ] [ محسن صناعی ]

  

دبیر کمیته روابط‌ عمومی و بین‌الملل کنفرانس بین‌المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی در مصاحبه با حبرگزاری فارس مطرح نمود؛

محمدمهدی سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در جنوب استان تهران اظهار کرد: کنفرانس بین‌المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی توسط دبیرخانه حماسی سیاسی حماسه اقتصادی در 10 اردیبهشت سال 94 برگزار می‌شود و مهلت ارسال مقاله به این اجلاس نیز تا 30 بهمن‌ماه جاری است.

دبیر کمیته روابط‌ عمومی و بین‌الملل کنفرانس بین‌المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی تصریح کرد: دبیر کمیته علمی کنفرانس ابراهیم متقی، مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران بوده و برای داوری مقالات از اساتید برجسته کشوری در رشته‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، اقتصاد، حسابداری، فرهنگ، مدیریت، جامعه‌شناسی و .... استفاده خواهد شد.

وی افزود: ما معتقدیم هندسه قدرت جهانی در حال تغییر و دگرگونی است و انقلاب اسلامی نقش محوری در این هندسه قدرت در نظام جهانی کنونی دارد.

سلیمی عنوان کرد: با توجه به اینکه در شرایط کنونی چهار مولفه بنیادین در حوزه سیاست، قدرت، امنیت و تهدیدات دچار دگرگونی و تغییر شده است باید گفت در این ارتباط بازیگران نقش محوری در هندسه قدرت دارند و از این رو هنگامی که بازیگران هویتی، ظهور پیدا می‌کنند یعنی نیروهای جدیدی وارد معادله قدرت و فرآیند اثر‌گذاری شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: الگو و روند کنش بازیگران تغییر یافته است و چهار مولفه مذکور را باید ماهیت و شکل بخش بازیگران دانست که در قالب موضوعات هویتی معنی می‌یابد تمام مولفه‌های یاد شده نشان می‌دهد هندسه قدرت در حال تغییر و دگرگونی است و تحولات امنیت منطقه‌ای بعد از جنگ سرد معطوف به نقش بازیگران فراملی، حاشیه‌ای و هویت‌ساز بوده است.

دبیر کمیته روابط‌ عمومی و بین‌الملل کنفرانس بین‌المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی بیان داشت: اسلام در قالب اندیشه سیاسی و هویتی تلقی می‌شود که در دوران جدید بازنمایی شده است؛ نشانه هویت‌یابی اسلامی در مرکز ثقل محیطی ارزیابی می‌شود که مسلمانان در مرکز آن قرار گرفته‌اند و بر این اساس محیط خاورمیانه را باید تابعی از ظهور و نقش‌آفرینی‌هایی دانست که کشورها، حیات سیاسی خود را در قالب ایدئولوژی سنتی و کلاسیک هماهنگ لیبرالیسم و مارکسیسم پیگیری نمی‌کنند.

وی افزود: انقلاب ایران ظهور اندیشه اسلامی است که به گفتمانی منطقه‌ای تبدیل شده است و از دهه 1980 گروه‌های اسلام‌گرا در معادلات قدرت نقش‌آفرینی کردند و گروه‌ها و گفتمان‌های اسلامی به‌عنوان نیروی اثرگذار بر معادله قدرت امنیت منطقه‌ای به‌ویژه خاورمیانه ظهور پیدا کرده‌اند؛ ظهور نیروهای اسلامی صرفاً یک ادعا، آرزو یا احساس تعلق به گذشته در قالب نوستالژی نیست، بلکه باید نشانه‌های عینی آن را در معادله قدرت خاورمیانه، جنگ 2006 و 2009 و تحولات سیاسی کشورهایی مانند لیبی، یمن، مصر، تونس و بسیاری از مناطق دیگر دید.

دبیر کمیته روابط‌ عمومی و بین‌الملل کنفرانس بین‌المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی در پایان تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه‌ها و کنفرانس‌هایی تاثیر به‌سزایی در گسترش ایدئولوژی انقلاب اسلامی در بعد ملی و فراملی خواهد داشت و ما به جهت تقویت چنین نگرش، تفکر و حرکتی کنفرانس مذبور را برگزار می‌کنیم و انتظار داریم ظرفیت‌هایی که می‌توانند ما را در این کنفرانس کمک کنند به ما یاری رسانند.


برچسب‌ها: کنفرانس بین‌المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هند, مديريت اجرايي زاهدان, محسن صناعي
[ پنجشنبه نهم بهمن 1393 ] [ 10:58 ] [ محسن صناعی ]

 

ولی حق حسن العسکری ای آن که قضا
مجری امر تو و بنده رای تو بود،
نه همین جای تو در سامره تنها باشد
که به دلهای محبان تو جای تو بود
دست بیفشانید و عود بسوزانید
که یازدهمین مسافر بهار، از راه می رسد؛ قدم هایش را شکوفه باران کنید! 


"ولادت حضرت امام حسن عسکری(ع) بر رهروان صدیقش مبارک باد"


برچسب‌ها: ميلاد امام حسن عسكري, ع, 8 ربيع الثاني, مديريت اجرايي زاهدان, محسن صناعي
ادامه مطلب
[ پنجشنبه نهم بهمن 1393 ] [ 8:7 ] [ محسن صناعی ]
 

               كنفرانس بين المللي مديران استراتژيك 12 و 13 بهمن ماه 1393 

حضور محترم جناب آقای محسن صناعي عزیز 

با سلام
 "دومین کنفرانس بین المللی مدیران استراتژیک" با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (شماره مجوز: 543193221
) ، 12 و 13 بهمن ماه سال جاری در سالن همایش های بین المللی رازی برگزار خواهد شد.

احتراماً برنامه کنفرانس و موضوعات سخنرانی سخنرانی ها حضورتان ارسال می گردد.

 جناب آقای محسن صناعي امیدواریم شاهد حضور حضرتعالی در این رویداد علمی در کنار بیش از 1200 نفر از مدیران کشور باشیم.پیشاپیش از بذل توجه و عنایت حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

با تشکر 
پروفسور کوروش معتمدی

 
دبیر کنفرانس 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام: 22874490 الی 2

www.StrategicManagers.ir      


برچسب‌ها: دومین کنفرانس بین المللی مدیران استراتژیک, مديريت اجرايي زاهدان, محسن صناعي
[ چهارشنبه هشتم بهمن 1393 ] [ 9:1 ] [ محسن صناعی ]
[ سه شنبه هفتم بهمن 1393 ] [ 10:38 ] [ محسن صناعی ]

 

آدرس : تهران – سهروردي شمالي – خيابان ميرزايي زينالي شرقي – پلاك 51 – مدرسه عالي كسب و كار ماهان

www.Mahanconferences.com

88401313

www.MahanBS.com


برچسب‌ها: سومين همايش بين المللي مديريت راهبردي كسب و كار, مديريت اجرايي زاهدان, محسن صناعي
[ چهارشنبه یکم بهمن 1393 ] [ 10:44 ] [ محسن صناعی ]

سلام

احتراما، بدین وسیله به استحضار می رساند که رادان انگلیش ادیت در راستای ارایه خدمات ویرایش تخصصی با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تفاهم نامه همکاری داشته و کلیه اساتید و دانشجویان و مجلات این دانشگاه از تخفیف ویژه برخوردار هستند.  

 رادان انگلیش ادیت   (Radan English Edit )، اولین گروه واحد فناور پردازش و نشر دانش، از واحد های مستقر در مرکز رشد فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی بوده در زمینه   ترجمه تخصصی   و   ویرایش تخصصی  متون علمی و خصوصا مقالات انگلیسی فعال است. این گروه افتخار دارد گامی موثر در پیشبرد اهداف علمی کشور برداشته و زمینه ساز پذیرش و چاپ تعداد بیشماری از مقالات ایرانیان در مجلات علمی و بین المللی شده است. 

 این گروه، با ارایه  خدمات   ترجمه تخصصی   و   ویرایش کامل، سریع، دقیق و تمام وقت با بهره جویی از بیش از شصت تن از متخصصان و ادیتور های خارجی در هر یک از رشته های تخصصی آماده خدمت رسانی به مجلات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و اساتید محترم می باشد.

 با توجه به سابقه درخشان و موفق گروه تخصصی رادان در ویرایش و ادیت برای موسسات مهم و بین المللی همانند ،Elsevier  رادان در لیست موسسات قابل قبول برای ویرایش مقالات قرار دارد. شما می توانید در اینجا ، ایمیل ادیتور ژورنالTalanta از ژورنال های مهم این موسسه را با ایمپکت فاکتور پنج ساله 3.733 مشاهده کنید.

ویرایش مقالات انگلیسی بسیاری از مقالات نشریات و مجلات علمی دانشگاه های معتبر کشور مانند دانشگاه تهران توسط این گروه انجام می شود.

خدمات موسسه:

ویرایش مقالات انگلیسی شما در تمامی رشته های پزشکی و غیر پزشکی، توسط ویراستار نیتیو خارجی

ارایه گواهی تاییدیه ویرایش توسط ویراستار نیتیو خارجی برای ارسال به مجلات علمی

عقد قرارداد رسمی برای حفظ  حقوق مالکیت مادی و معنوی مقالات شما

تضمین ویرایش مجدد کل مقاله در صورت مشخص شدن حتی یک اشکال ویرایشی در متن ویرایش شده

ترجمه مقالات فارسی شما به انگلیسی و سپس ویرایش آن،توسط ویراستار نیتیو خارجی

ترجمه مقالات فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی، توسط مترجم متخصص ایرانی

 

Unsubscribe Link

...................................................................................
...................................................................................
Best Regards

Radan English Edit

 Address: Shahid Beheshti University, Velenjak, Tehran, Iran  

021-22362401

021-22412768

0910-201-3545

englishedit.ir@gmail.com

 


برچسب‌ها: رادان انگلیش ادیت اولین گروه واحد فناور پردازش و ن, مرکز رشد فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی, مديريت اجرايي زاهدان, محسن صناعي
[ چهارشنبه یکم بهمن 1393 ] [ 8:34 ] [ محسن صناعی ]
[ سه شنبه بیست و سوم دی 1393 ] [ 15:5 ] [ محسن صناعی ]
[ چهارشنبه هفدهم دی 1393 ] [ 12:10 ] [ محسن صناعی ]
[ چهارشنبه هفدهم دی 1393 ] [ 11:42 ] [ محسن صناعی ]
[ چهارشنبه هفدهم دی 1393 ] [ 11:36 ] [ محسن صناعی ]

 

قرآن کریم:وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ اللَّهِ جَمِيعاً و لاتَفَرَّقُوا
همگي به ريسمان الهي چنگ زنيد و پراكنده نشويد. " سوره آل عمران ، آيه ۱۰۳ "


برچسب‌ها: ميلادپيامبراسلام, هفته وحدت, ربيع الاول, مديريت اجرايي زاهدان, محسن صناعي
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم دی 1393 ] [ 8:40 ] [ محسن صناعی ]

 

 دبیرخانه کنفرانس: تهران ، میدان ولیعصر، ابتدای کریم خان، جنب بانک رفاه، مجتمع 314، طبقه دوم، واحد شمالی 
 

برچسب‌ها: كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع, مديريت اجرايي زاهدان, محسن صناعي
[ دوشنبه پانزدهم دی 1393 ] [ 10:58 ] [ محسن صناعی ]
[ پنجشنبه یازدهم دی 1393 ] [ 13:24 ] [ محسن صناعی ]
[ پنجشنبه یازدهم دی 1393 ] [ 12:3 ] [ محسن صناعی ]

 

شهادت جانسوز حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) را به همه پیروان و دوستداران آن حضرت و به خصوص به ساحت مقدس امام عصر (ارواحنا له الفدا) تسلیت و تعزیت می گوییم.


برچسب‌ها: شهادت يازدهمين امام شيعيان, امام حسن عسكري, ع, مديريت اجرايي زاهدان, محسن صناعي
[ چهارشنبه دهم دی 1393 ] [ 8:23 ] [ محسن صناعی ]

 

امام حسن عسکري (ع) در سال 232هجري در مدينه چشم به جهان گشود. مادر والا گوهرش سوسن يا سليل زني لايق و صاحب فضيلت و در پرورش فرزند نهايت مراقبت را داشت، تا حجت حق را آن چنان که شايسته است پرورش دهد.

اين زن پرهيزگار در سفري که امام عسکري (ع) به سامرا کرد همراه امام بود و در سامرا از دنيا رحلت کرد. کنيه آن حضرت ابامحمد بود.
صورت و سيرت امام حسن عسکري (ع)امام يازدهم صورتي گندمگون و بدني در حد اعتدال داشت. ابروهاي سياه کماني، چشماني درشت و پيشاني گشاده داشت. دندانها درشت و بسيار سفيد بود. خالي بر گونه راست داشت.

امام حسن عسکري (ع) بياني شيرين و جذاب و شخصيتي الهي باشکوه و وقار و مفسري بي نظير براي قرآن مجيد بود. راه مستقيم عترت و شيوه صحيح تفسير قرآن را به مردم و به ويژه براي اصحاب بزرگوارش - در ايام عمر کوتاه خود - روشن کرد.

دوران امامت
به طور کلي دوران عمر 29ساله امام حسن عسکري (ع) به سه دوره تقسيم مي گردد:
دوره اول 13سال است که زندگي آن حضرت در مدينه گذشت.
دوره دوم 10سال در سامرا قبل از امامت.
دوره سوم نزديک 6 سال امامت آن حضرت مي باشد.

دوره امامت حضرت عسکري (ع) با قدرت ظاهري بني عباس رو در روي بود. خلفايي که به تقليد هارون در نشان دادن نيروي خود بلندپروازيهايي داشتند.

امام حسن عسکري (ع) از شش سال دوران اقامتش، سه سال را در زندان گذرانيد. زندانبان آن حضرت صالح بن وصيف دو غلام ستمکار را بر امام گماشته بود، تا بتواند آن حضرت را - به وسيله آن دو غلام - آزار بيشتري دهد، اما آن دو غلام که خود از نزديک ناظر حال و حرکات امام بودند تحت تأثير آن امام بزرگوار قرار گرفته به صلاح و خوش رفتاري گراييده بودند.

وقتي از اين غلامان جوياي حال امام شدند، مي گفتند اين زنداني روزها روزه دار است و شبها تا بامداد به عبادت و راز و نياز با معبود خود سرگرم است و با کسي سخن نمي گويد.

عبيدالله خاقان وزير معتمد عباسي با همه غروري که داشت وقتي با حضرت عسکري ملاقات مي کرد به احترام آن حضرت برمي خاست، و آن حضرت را بر مسند خود مي نشانيد. پيوسته مي گفت: در سامره کسي را مانند آن حضرت نديده ام، وي
زاهدترين و داناترين مردم روزگار است.

پسر عبيدالله خاقان مي گفت: من پيوسته احوال آن حضرت را از مردم مي پرسيدم. مردم را نسبت به او متواضع مي يافتم. مي ديدم همه مردم به بزرگواريش معترفند و دوستدار او مي باشند.

با آنکه امام (ع) جز با خواص شيعيان خود رفت و آمد نمي فرمودند، دستگاه خلافت عباسي براي حفظ آرامش خلافت خود بيشتر اوقات، آن حضرت را زنداني و ممنوع از معاشرت داشت.

از جمله مسائل روزگار امام حسن عسکري (ع) يکي نيز اين بود که از طرف خلافت وقت، اموال و اوقات شيعه، به دست کساني سپرده مي شد که دشمن آل محمد (ص) و جريانهاي شيعي بودند، تا بدين گونه بنيه مالي نهضت تقويت نشود.چنانکه نوشته اند که احمد بن عبيدالله بن خاقان از جانب خلفا، والي اوقاف و صدقات بود در قم، و او نسبت به اهل بيت رسالت، نهايت مرتبه عداوت را داشت.

نيز اصحاب امام حسن عسکري، متفرق بودند و امکان تمرکز براي آنان نبود، کساني چون ابوعلي احمد بن اسحاق اشعري در قم و ابوسهل اسماعيل نوبختي در بغداد مي زيستند، فشار و مراقبتي که دستگاه خلافت عباسي، پس از شهادت حضرت رضا (ع) معمول داشت، چنان دامن گسترده بود که جناح مقابل را با سخت ترين نوع درگيري واداشته بود. اين جناح نيز طبق ايمان به حق و دعوت به اصول عدالت کلي، اين همه سختي را تحمل مي کرد، و لحظه اي از حراست (و نگهباني) موضع غفلت نمي کرد.

اينکه حضرت هادي (ع) و حضرت امام حسن عسکري (ع) هم از سوي دستگاه خلافت تحت مراقبت شديد و ممنوع از ملاقات با مردم بودند و هم امامان بزرگوار ما - جز با ياران خاص و کساني که براي حل مشکلات زندگي مادي و ديني خود به آنها مراجعه مي نمودند - کمتر معاشرت مي کردند به جهت آن بود که دوران غيبت حضرت مهدي (ع) نزديک بود، و مردم مي بايست کم کم بدان خو گيرند، و جهت سياسي و حل مشکلات خود را از اصحاب خاص که پرچمداران مرزهاي مذهبي بودند بخواهند، و پيش آمدن دوران غيبت در نظر آنان عجيب نيايد.

باري، امام حسن عسکري (ع) بيش از 29سال عمر نکرد ولي در مدت شش سال امامت و رياست روحاني اسلامي، آثار مهمي از تفسير قرآن و نشر احکام و بيان مسائل فقهي و جهت دادن به حرکت انقلابي شيعياني که از راههاي دور براي کسب فيض به محضر امام (ع) مي رسيدند بر جاي گذاشت.

در زمان امام يازدهم تعليمات عاليه قرآني و نشر احکام الهي و مناظرات کلامي جنبش علمي خاصي را تجديد کرد، و فرهنگ شيعي - که تا آن زمان شناخته شده بود - در رشته هاي ديگر نيز مانند فلسفه و کلام باعث ظهور مردان بزرگي چون يعقوب بن اسحاق کندي ، که خود معاصر امام حسن عسکري بود و تحت تعليمات آن امام، گرديد.

در قدرت علمي امام (ع) - که از سرچشمه زلال ولايت و اهل بيت عصمت مايه گرفته بود - نکته ها گفته اند. از جمله: همين يعقوب بن اسحاق کندي فيلسوف بزرگ عرب که دانشمند معروف ايراني ابونصر فارابي شاگرد مکتب وي بوده است، در مناظره با آن حضرت درمانده گشت و کتابي را که بر رد قرآن نوشته بود سوزانيد و بعدها از دوستداران و در صف پيروان آن حضرت درآمد.

شهادت امام حسن عسکري (ع)
شهادت آن حضرت را روز جمعه هشتم ماه ربيع الاول سال 260هجري نوشته اند.

در کيفيت وفات آن امام بزرگوار آمده است: فرزند عبيدالله بن خاقان گويد: روزي براي پدرم (که وزير معتمد عباسي بود) خبر آوردند که ابن الرضا - يعني حضرت امام حسن عسکري - رنجور شده، پدرم به سرعت تمام نزد خليفه رفت و خبر را به خليفه داد. خليفه پنج نفر از معتمدان و مخصوصان خود را با او همراه کرد.

يکي از ايشان نحرير خادم بود که از محرمان خاص خليفه بود، امر کرد ايشان را که پيوسته ملازم خانه آن حضرت باشند، و بر احوال آن حضرت مطلع گردند. و طبيبي را مقرر کرد که هر بامداد و پسين نزد آن حضرت برود، و از احوال او آگاه شود. بعد از دو روز براي پدرم خبر آوردند که مرض آن حضرت سخت شده است، و ضعف بر او مستولي گرديده. پس بامداد سوار شد، نزد آن حضرت رفت و اطبا را - که عموما اطباي مسيحي و يهودي در آن زمان بودند - امر کرد که از خدمت آن حضرت دور نشوند و قاضي القضات (داور داوران) را طلبيد و گفت ده نفر از علماي مشهور را حاضر گردان که پيوسته نزد آن حضرت باشند.

و اين کارها را براي آن مي کردند که آن زهري که به آن حضرت داده بودند بر مردم معلوم نشود و نزد مردم ظاهر سازند که آن حضرت به مرگ خود از دنيا رفته، پيوسته ايشان ملازم خانه آن حضرت بودند تا آنکه بعد از گذشت چند روز از ماه ربيع الاول سال 260 ه. ق آن امام مظلوم در سن 29سالگي از دار فاني به سراي باقي رحلت نمود.

بعد از آن خليفه متوجه تفحص و تجسس فرزند حضرت شد، زيرا شنيده بود که فرزند آن حضرت بر عالم مستولي خواهد شد، و اهل باطل را منقرض خواهد کرد... تا دو سال تفحص احوال او مي کردند....

اين جستجوها و پژوهشها نتيجه هراسي بود که معتصم عباسي و خلفاي قبل و بعد از او - از طريق روايات مورد اعتمادي که به حضرت رسول الله (ص) مي پيوست، شنيده بودند که از نرگس خاتون و حضرت امام حسن عسکري فرزندي پاک گهر ملقب به مهدي آخر الزمان - همنام با رسول اکرم (ص) ولادت خواهد يافت و تخت ستمگران را واژگون و به سلطه و سلطنت آنها خاتمه خواهد داد. بدين جهت به بهانه هاي مختلف در خانه حضرت عسکري (ع) رفت و آمد بسيار مي کردند، و جستجو مي نمودند تا از آن فرزند گرامي اثري بيابند و او را نابود سازند.

به راستي داستان نمرود و فرعون در ظهور حضرت ابراهيم (ع) و حضرت موسي (ع) تکرار مي شد. حتي قابله هايي را گماشته بودند که در اين کار مهم پي جويي کنند. اما خداوند متعال - چنانکه در فصل بعد خواهيد خواند - حجت خود را از گزند دشمنان و آسيب زمان حفظ کرد، و همچنان نگاهداري خواهد کرد تا مأموريت الهي خود را انجام دهد.

باري، علت شهادت آن حضرت را سمي مي دانند که معتمد عباسي در غذا به آن حضرت خورانيد و بعد، از کردار زشت خود پشيمان شد. بناچار اطباي مسيحي و يهودي که در آن زمان کار طبابت را در بغداد و سامره به عهده داشتند، به ويژه در مأموريتهايي که توطئه قتل امام بزرگواري مانند امام حسن عسکري (ع) در ميان بود، براي معالجه فرستاد. البته از اين دلسوزيهاي ظاهري هدف ديگري داشت، و آن خشنود ساختن مردم و غافل نگهداشتن آنها از حقيقت ماجرا بود.

بعد از آگاه شدن شيعيان از خبر درگذشت جانگداز حضرت امام حسن عسکري (ع) شهر سامره را غبار غم گرفت، و از هر سوي صداي ناله و گريه برخاست. مردم آماده سوگواري و تشييع جنازه آن حضرت شدند.

ماجراي جانشين بر حق امام عسکري (ع)
ابوالاديان مي گويد: من خدمت حضرت امام حسن عسکري (ع) مي کردم. نامه هاي آن حضرت را به شهرها مي بردم. در مرض موت، روزي من را طلب فرمود و چند نامه اي نوشت به مدائن تا آنها را برسانم. سپس امام فرمود: پس از پانزده روز باز داخل سامره خواهي شد و صداي گريه و شيون از خانه من خواهي شنيد، و در آن موقع مشغول غسل دادن من خواهند بود.

ابوالاديان به امام عرض مي کند: اي سيد من، هرگاه اين واقعه دردناک روي دهد، امامت با کيست؟
فرمود: هر که جواب نامه من را از تو طلب کند.

ابوالاديان مي گويد: دوباره پرسيدم علامت ديگري به من بفرما.
امام فرمود: هرکه بر من نماز گزارد.

ابوالاديان مي گويد: باز هم علامت ديگري بگو تا بدانم.
امام مي گويد: هر که بگويد که در هميان چه چيز است او امام شماست.

ابوالاديان مي گويد: مهابت و شکوه امام باعث شد که نتوانم چيز ديگري بپرسم. رفتم و نامه ها را رساندم و پس از پانزده روز برگشتم. وقتي به در خانه امام رسيدم صداي شيون و گريه از خانه امام بلند بود. داخل خانه امام، جعفر کذاب برادر امام حسن عسکري را ديدم که نشسته، و شيعيان به او تسليت مي دهند و به امامت او تهنيت مي گويند. من از اين بابت بسيار تعجب کردم پيش رفتم و تعزيت و تهنيت گفتم. اما او جوابي نداد و هيچ سؤالي نکرد.

چون بدن مظهر امام را کفن کرده و آماده نماز گزاردن بود، خادمي آمد و جعفر کذاب را دعوت کرد که بر برادر خود نماز بخواند. چون جعفر به نماز ايستاد، طفلي گندمگون و پيچيده موي، گشاده دنداني مانند پاره ماه بيرون آمد و رداي جعفر را کشيد و گفت: اي عمو پس بايست که من به نماز سزاوارترم.

رنگ جعفر دگرگون شد. عقب ايستاد. سپس آن طفل پيش آمد و بر پدر نماز گزارد و آن جناب را در پهلوي امام علي النقي عليه السلام دفن کرد. سپس رو به من آورد و فرمود: جواب نامه ها را که با تو است تسليم کن. من جواب نامه را به آن کودک دادم. پس «حاجزوشا» از جعفر پرسيد: اين کودک که بود، جعفر گفت: به خدا قسم من او را نمي شناسم و هرگز او را نديده ام.

در اين موقع، عده اي از شيعيان از شهر قم رسيدند، چون از وفات امام (ع) با خبر شدند، مردم به جعفر اشاره کردند. چند تن از آن مردم نزد جعفر رفتند و از او پرسيدند: بگو که نامه هايي که داريم از چه جماعتي است و مالها چه مقدار است؟ جعفر گفت: ببينيد مردم از من علم غيب مي خواهند! در آن حال خادمي از جانب حضرت صاحب الامر ظاهر شد و از قول امام گفت: اي مردم قم با شما نامه هايي است از فلان و فلان و همياني (کيسه اي) که در آن هزار اشرفي است که در آن ده اشرفي است با روکش طلا.

شيعياني که از قم آمده بودند گفتند: هر کس تو را فرستاده است امام زمان است اين نامه ها و هميان را به او تسليم کن.

جعفر کذاب نزد معتمد خليفه آمد و جريان واقعه را نقل کرد. معتمد گفت: برويد و در خانه امام حسن عسکري (ع) جستجو کنيد و کودک را پيدا کنيد. رفتند و از کودک اثري نيافتند. ناچار «صيقل» کنيز حضرت امام عسکري (ع) را گرفتند و مدتها تحت نظر داشتند به تصور اينکه او حامله است. ولي هرچه بيشتر جستند کمتر يافتند.

خداوند آن کودک مبارک قدم را حفظ کرد و تا زمان ما نيز در کنف حمايت حق است و به ظاهر از نظرها پنهان مي باشد. درود خداي بزرگ بر او باد.برچسب‌ها: امام حسن عسكري, ع, 8ربيع الاول, مديريت اجرايي زاهدان, محسن صناعي
ادامه مطلب
[ چهارشنبه دهم دی 1393 ] [ 8:13 ] [ محسن صناعی ]

 

"مردم عزيز ما در روز نهم دی، آنچنان عظمتی از خود نشان دادند که دنيا را خيره کرد."

                                                                                                   مقام معظم رهبری


برچسب‌ها: 9 دی ماه 88, روز بصیرت و میثاق امت با ولایت, مديريت اجرايي زاهدان, محسن صناعي
ادامه مطلب
[ سه شنبه نهم دی 1393 ] [ 14:6 ] [ محسن صناعی ]

 

 6 ديماه 1393

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از برنامه‌های مهم دولت را ایجاد مناطق آزاد جدید در مناطق مرزی کشور عنوان کرد و گفت: ‌‌مهران،‌ زابل ‌و جاسک‌ در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش زاهدان پرس، اکبر ترکان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد مناطق ویژه اقتصادی ۴۰ منطقه غیرفعال و راکد و ۲۴ منطقه ویژه اقتصادی فعال است.

وی گفت: برخی از این مناطق ویژه اقتصادی کارشناسی شده نبوده و صرفاً بر اساس خواست نمایندگان مصوب شده است.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: این مناطق از لحاظ آمایشی مناسب این کار نبوده‌اند و قبل از این باید مطالعات لازم درباره این مناطق انجام می‌شد.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه اکنون مجوز این مناطق ویژه آزاد گرفته شده و باید برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد حمایت قرار بگیرد اظهار کرد: باید از این ظرفیت‌ها برای سرمایه‌گذاری و اشتغال استفاده شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد همچنین یکی از برنامه‌های مهم دولت را ایجاد مناطق آزاد جدید در مناطق مرزی کشور عنوان کرد.

به گفته وی به منظور اجرای این برنامه، منطقه مرزی مهران در ایلام، زابل در سیستان و بلوچستان و جاسک در هرمزگان برای تاسیس منطقه آزاد جدید در دستور کار قرار گرفت.

ترکان با تاکید بر اینکه ایجاد مناطق آزاد جدید در مرزها برای برقراری مبادلات تجاری و صنعتی با همسایگان است خاطرنشان کرد: به طور حتم داشتن روابط هر چه نزدیک‌تر با همسایگان، اقدامی است که دشمنان نمی‌توانند بر روی آن تاثیر بگذارند.


برچسب‌ها: منطقه آزاد سيستان, اكبرتركان, استانداري سيستان وبلوچستان, محسن صناعي, مديريت اجرايي زاهدان
ادامه مطلب
[ دوشنبه هشتم دی 1393 ] [ 11:39 ] [ محسن صناعی ]
[ یکشنبه هفتم دی 1393 ] [ 14:14 ] [ محسن صناعی ]
[ یکشنبه هفتم دی 1393 ] [ 14:4 ] [ محسن صناعی ]
[ شنبه بیست و نهم آذر 1393 ] [ 13:48 ] [ محسن صناعی ]

واحد علوم و تحقیقات زاهدان

برنامه دروس اصلي و پيش نيازچهار نيمسال تحصيلي کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  - ورودي بهمن 91

                   ترم اول

نام دروس پيش نياز كمبودها و دروس اصلي

واحد

كاربردآماردرمديريت (جبراني)

2

روش تحقيق پيشرفته (جبراني)

2

زبان تخصصی مدیریت (جبراني)

2

مباني مديريت دولتي 1و2(جبراني)

2

مباني سازمان و مديريت (جبراني)

2

حسابداری مدیریت (درس اصلي)

2

مدیریت مالی واقتصاد (درس اصلي)

2

جمع كل واحدهاي ترم اول

14

 

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

مديريت سازمانهاي پيچيده

3

تحليل رفتاري ومديريت منابع انساني

3

مديريت تكنولوزي ونوآوري

2

بازاريابي

2

مديريت استراتژيك بازاريابي

3

جمع كل واحدهاي ترم دوم

13

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم سوم

      نام دروس

واحد

بازرگاني بين المللي

2

مديريت طرح هاي توسعه

2

سيستم هاي اطلاعات مديريت

2

مسائل جاري مديريت اجرايي

2

تحقيقات بازاريابي

2

جمع كل واحدهاي ترم سوم

10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ترم چهارم

دروس

واحد

پايان نامه

6

جمع كل واحدهاي ترم چهارم

6 واحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعداد واحدهایی که دانشجويان محترم مديريت اجرايي در طول دوره مقطع کارشناسی ارشد  باید انتخاب کند:     

                             " تعداد واحدهای پیش نیاز : 10واحد "    ،    " تعداد واحدهای اصلی : 33 واحد"برچسب‌ها: برنامه دروس اصلي و پيش نيازچهار نيمسال تحصيلي کارش, ورودي بهمن 91, محسن صناعي
[ شنبه بیست و نهم آذر 1393 ] [ 12:8 ] [ محسن صناعی ]
[ دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 ] [ 11:45 ] [ محسن صناعی ]
[ دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 ] [ 11:40 ] [ محسن صناعی ]

برچسب‌ها: مقاله, پايان نامه, مديريت اجرايي زاهدان, محسن صناعي
[ دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 ] [ 11:29 ] [ محسن صناعی ]
[ پنجشنبه بیستم آذر 1393 ] [ 11:10 ] [ محسن صناعی ]
[ یکشنبه شانزدهم آذر 1393 ] [ 12:25 ] [ محسن صناعی ]
[ یکشنبه شانزدهم آذر 1393 ] [ 12:21 ] [ محسن صناعی ]

  

فرا رسیدن روز دانشجو ، روز ارج نهادن به جایگاه والای دانش و بینش بر دانشجویان بابصیرت ایران اسلامی مبارک باد.


برچسب‌ها: 16آذر, روز دانشجو, مديريت اجرايي زاهدان, دانشگاه آزاد زاهدان, محسن صناعي
ادامه مطلب
[ یکشنبه شانزدهم آذر 1393 ] [ 9:59 ] [ محسن صناعی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

" محسن صناعی ؛ نویسنده وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان و اهل سیستان هستم".
این وبلاگ با هدف تبادل نظر و ایجاد یک نقطه مشترک برای دوستان و هم کلاسی های عزيز گروه مدیریت اجرایی ایجاد شده است.
منتظر نظرات و مطالب ارزشمندتان هستیم.

mohsen_sanayi@yahoo.com
  • سر سپرده
  • دانلود افزار
  • پی دی اف سنتر